divendres, 5 de juny del 2015

Colorpèdia


Colorpèdia és una proposta de treball de curs de l'assignatura "Programes Multimèdia Infantils i Juvenils” de la Menció en TIC del Grau dels Estudis de Mestre d'Ed.Primària, es tracta d’una unitat didàctica destinada a cicle inicial i elaborada per Macarena Pérez i jo mateix.

Aquesta proposta gira al voltant de les emocions i està vinculada a l’àrea artística. Les emocions estan molt associades a l’art, ja que a més de ser un mitjà d’expressió, és tot allò que no és utilitari però que serveix per ser feliç. En aquest sentit les TIC ens aporten molts recursos que ajuden a la realització d’activitats que afavoreixen una expressió sana d’aquestes emocions.

El recurs principal d’aquesta unitat didàctica són les BeeBot, molt relacionades amb l’educació infantil i el primer cicle, però que habitualment no formen part de l’àrea artística. Es tracta d’un element interesant ja que té una forma molt propera a la sensibilitat dels nens i els infants poden interactuar físicament amb ell.

Analitzant amb el model SAMR, les Beebot, per exemple, estan dins de l’apartat de millora, concretament com a augment, i parlant en general de la unitat, de la Taxonomia de Bloom, es desenvolupa l’activitat de crear, ja que en ser sessions vinculades a l’àmbit artístic, té un pes molt important el fet de produir, idear i elaborar una obra pròpia.

Existeix una certa dificultat a l’hora de vincular l’art i les TiC, ja que a primària la competència artística té un enfocament molt més manipulatiu i experimental que no pas tecnològic. Tot i així, la relació entre TIC i art és evident, i acostar aquests dos termes en conjunt ha estat un dels principals objectius que ens hem proposat.

divendres, 29 de maig del 2015

CaleidoBooks


CaleidoBooks són una sèrie de llibres digitals dirigits a alumnes del cicle superior de Primària, el primer monogràfic educatiu d’aquest projecte ha estat “La llum” i l’han publicat en català, castellà i anglès. El llibre està disponible per a ser descarregat en IBooks en el teu Mac o IPad, i amb ITunes en el teu ordinador.

Aquest llibre treballa la llum a partir de quatre eixos que fan referència a les àrees educatives de la Tecnologia, l’Educació visual i plàstica, les Ciències socials i les Ciències de la naturalesa, però bàsicament es tracta un treball molt interdisciplinar, transversal i interactiu. El recurs especifica les competències implicades, les intel•ligències múltiples i els nivells de la Taxonomia de Bloom, i està pensat per a ser desenvolupat dins d’un context educatiu, on els alumnes podran experimentar, investigar i crear.

diumenge, 17 de maig del 2015

Lipdub de "La Vila"El lipdub és un vídeo musical realitzat per un grup de persones que sincronitzen els seus gestos, llavis i moviments amb el so d’una cançó o qualsevol altra font musical. El més habitual és que estiguin enregistrats en un sol pla seqüència que mostra un llarg recorregut per les instal•lacions de la institució que realitza la gravació i que es vagin passant el protagonisme d’un component a l’altre de la comunitat.

Forma part del recent corrent artístic anomenat net art, i es tracta d’un nou gènere comunicatiu i artístic amb un fort caràcter interdisciplinari, ja que vincula directament la competència lingüística i audiovisual amb l’artística i cultural, per exemple. Amb ell es pot treballar la creativitat, el pensament divergent i convergent, l’elaboració del guió, l’escenificació i el vestuari, entre d’altres. A més que posa de manifest que avui en dia per a comunicar-se en una societat en xarxa ens cal el domini de les TIC.

En aquest sentit es pot mencionar l’experiència de l’escola Baldiri Reixac de Banyoles (coneguda popularment com "La Vila"), on es va realitzar un lipdub com una forma de presentació informal del centre, potenciant la imatge de l’escola dins del municipi, millorant la cohesió social i afavorint les relacions interpersonals entre els diferents membres que interactuen a l’escola (alumnat, mestres, familiars i personal no docent). Tant el procés com el resultat final, trenquen una llança per la simpatia i el treball col•lectiu.


Lipdub de "La Vila" - Baldiri Reixac de Banyoles (2011) from Àlex B. Cavalera on Vimeo.

divendres, 15 de maig del 2015

Les Bee-Bots envaeixen les escoles!Bee-Bot és un robot educatiu dissenyat per a ser utilitzat per nens d’infantil i primària, la seva forma imita la d’una divertida abella i bàsicament es tracta d’una eina molt adequada per a l’ensenyament-aprenentatge de la seqüenciació, l’estimació i la resolució de problemes, a més d’iniciar als infants en la programació.

Al mapa que trobareu a continuació hi han senyalitzats gran part dels centres de Barcelona a on es treballa amb les Bee-Bots, la imatge resulta il•lustrativa per comprovar com n’està actualment d’acceptat aquest recurs.

   

Per la seva banda, Xavier Rosell, assessor en tecnologia educativa, especialitzat en programació i robòtica educativa, ens parla al seu bloc de diverses experiències a l’aula amb les Bee-Bots. Des de l’escola Sant Martí, a on l’alumnat investiga i descobreix lliurement el seu funcionament, passant per la Fira de Matemàtiques de l’Escola la Mar Bella, on un dels espais estava dedicat exclusivament a la robòtica educativa i girava al voltant de la figura d’aquests robots.

Tot i així, el que m’ha cridat més l’atenció és la seva proposta d’utilitzar les Bee-Bots com a mitjà per expressar sentiments, emocions i vivències, el que anomenaríem fer un ús artístic d’aquests robots. Aquesta experiència posa l’accent en l’autonomia dels infants i en la seva capacitat per elaborar creacions visuals. El recurs és senzill: enganxar retoladors de colors (o un altre tipus de marcadors) a les Bee-Bots per tal de que dibuixin formes mentre es mouen, de tal manera que, els infants s’expressen amb creativitat a través del llenguatge plàstic i dins de l’àmbit de les TIC.

Vosaltres mateixos podeu valorar els resultats:


ScratchScratch és un llenguatge de programació pensat per a infants de primària, que mitjançant una interfície molt senzilla possibilita la creació d’històries interactives, tutorials i jocs, que es poden compartir en línia. Un cop l’usuari s’ha familiaritzat amb aquest llenguatge, pot elaborar les seves pròpies narracions o animacions, mentre es familiaritza amb l’estructura típica de la narració (presentació, nus i desenllaç), transmet maneres d’entendre el món, descobreix el significat del ritme, desenvolupa activitats mentals com memoritzar, analitzar, anticipar, relacionar, imaginar, estructurar i pensar, i, especialment, utilitza la creativitat.

Les noves formes narratives que estan sorgint en els darrers anys li atorguen molt més protagonisme a l’usuari que no pas les tradicionals, l’Scratch segueix aquesta tendència dotant de recursos de qualitat als infants perquè tothom pugui elaborar les seves pròpies històries o escenes. En aquest sentit, i analitzant aquesta aplicació mitjançant la Taxonomia de Bloom, podem dir que es tracta d’un programa molt complert, ja que es relaciona amb totes les seves categories. A més, i partint del model SAMR, podríem afirmar que redefineix i possibilita noves tasques que fins aleshores eren inconcebibles, al que se li pot sumar el fet de tenir una interactivitat comunicativa que possibilita compartir les pròpies creacions amb la resta dels usuaris.

Expressar-se mitjançant la robòtica de LEGOLEGO és el nom d’una popular marca de joguines caracteritzada per estar formada per blocs interconnectables, la seva mecànica possibilita que els infants elaborin les seves pròpies joguines, expressant-se a través dels dissenys que ells mateixos creen. En els darrers anys la empresa també ha posat a la disposició dels usuaris una sèrie de maquetes de robots, que els infants poden muntar i programar. Si bé n’hi ha un bon ventall d’opcions que poden servir de guia, la dinàmica LEGO afavoreix que cadascú creï el seu propi model de robot.

Se’ns dubte, el disseny i la construcció de robots desenvolupa tota una sèrie d’objectius vinculats a la competència artística. En aquest sentit, podem parlar de posar en joc les habilitats de pensament divergent i convergent, planificar, avaluar i ajustar els processos necessaris per a assolir uns resultats, i posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se, entre d’altres.

diumenge, 3 de maig del 2015

Arte audiovisual y nuevas tecnologías en la escuela

Lucia Pimentel i Andrea Giráldez, professora de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical a l'Escola Universitària de Magisteri de Segòvia (Universitat de Valladolid), han coordinat una obra titulada Educación artística, cultura y ciudadanía (2011) a on, en el capítol 9, Leonardo Vidigal diserta sobre les arts i les noves tecnologies. El llibre afirma que en les últimes dècades hem estat testimonis del sorgiment de noves modalitats d'experiència estètica i creació artística, caracteritzades per l'ús de mitjans i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La immensa varietat de dispositius electrònics, proveïts d'eines i aplicacions cada vegada més versàtils i fàcils d'utilitzar, han propiciat una democratització de l'art, en el sentit més ampli del terme. A més d'accedir a una oferta incommensurable de produccions artístiques del passat i del present, les tecnologies digitals han possibilitat que siguin cada vegada més les persones que poden realitzar les seves pròpies creacions, fins i tot sense comptar amb coneixements específics.

Aquest nou escenari, en el qual han nascut i crescut els nostres estudiants, els anomenats nadius digitals, ha portat a nombrosos educadors a revisar el paper que tenen les arts a l'educació i a reconsiderar els processos d'ensenyament i aprenentatge artístic a través de la cerca de pràctiques significatives que possibilitin, tant una alfabetització múltiple de l'alumnat, com el desenvolupament de la sensibilitat estètica i l'observació crítica en un món intervingut per tecnologies. En aquest context, la funció dels docents ja no consisteix només a facilitar el desenvolupament d'habilitats tècniques relacionades amb les arts visuals, la música, la dansa, el cinema o altres llenguatges, sinó també a proporcionar un espai en el qual els estudiants puguin construir significats a partir del conjunt de la informació visual, sonora, textual, audiovisual i multimèdia a la qual diàriament tenen accés, i a crear, publicar, difondre i compartir les seves pròpies produccions.

Les tecnologies contemporànies possibiliten l'accés i la interacció amb obres de diferents períodes de la història de l'art, així com la producció artística d'estudiants de totes les edats. La possibilitat de visitar virtualment museus de tot el món, o d'assistir a l'estrena d'un concert o un espectacle que es projecta en les nostres pantalles amb una excel•lent qualitat d'imatge i so, propicien un ensenyament de l'art més completa, oferint una àmplia oferta d'accés a obres que, d'una altra manera, no podrien ser vistes i/o escoltades i afavorint el desenvolupament del pensament artístic. Les possibilitats de creació artística completen un panorama que ja ha començat a canviar, i segurament ho farà cada vegada més en els propers anys, el nostre concepte d'ensenyament i aprenentatge artístic a les escoles.

Clickeu sobre la imatge per accedir al llibre:


Cambiar el panorama de las escuelas. Indagación narrativa, artes visuales y TIC en una escuela activa radical

Joaquín Paredes, professor titular de la Universitat Autònoma de Madrid i expert en noves tecnologies aplicades a l’educació, ha participat en el llibre Antropología audiovisual, medios e investigación en educación (2011), escrivint un capítol on presenta diversos elements que conformen una anàlisi en la qual tenen un important paper les arts visuals. Parla del paper del visual al món contemporani, i defensa una metodologia d'ensenyament pensada per actuar en un món concebut d'aquesta manera.

Del que postula al seu text, s’entén que afegint les TIC com a eina es reconeix la naturalesa de la cultura visual contemporània. Amb l'apropiació de les TIC es pot no només rebre sinó també analitzar la imatge. Els espais educatius en què s'utilitzen les TIC permeten situar les imatges en els seus contextos i tractar d'analitzar amb les persones com està contribuint aquest univers visual a la construcció de les seves identitats.

Els processos educatius mitjançant una forma crítica d'ensenyament de les arts visuals, on també participa la subjectivitat de cadascú, ja que s'aposta per la construcció d'identitats amb capacitats de comprensió crítica, el que suposa alliberar-se obrir-se a totes les realitats possibles.

En tot això participen les arts visuals. La seva utilització va més enllà de considerar-les meres eines i llenguatges. L'educació artística i la formació de docents són temàtiques fonamentals per a aquest tipus de pràctiques.

Clickeu sobre la imatge per accedir al capítol:


dijous, 16 d’abril del 2015

L'artteràpia t'ajuda a crear-te de nou a tu mateix

"No sé trata de ser creativo, sino de ser creador. De crearte. Y para eso no hay recetas." Interessant entrevista a l'artterapeuta Miquel Izuel, sobre l’art i la creativitat publicada a la contra de la Vanguardia el dia 15 d’abril.

dimarts, 14 d’abril del 2015

IIa JORNADA CREANT XARXA “ART I EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL”


Un dels quatre eixos d’actuació de Conarte Internacional és la creació de xarxa de projectes que tinguin les arts i l’educació com les seves motivacions principals. En aquest sentit i seguint la proposta ja feta l’any anterior, es proposa una segona edició de la trobada que es va fer en febrer de 2014.

En aquesta ocasió es pretén combinar la reflexió sobre els projectes que Conarte Internacional ha iniciat en aquest primer any de vida i també d’altres de la xarxa, amb la presentació de noves experiències, així com l’intercanvi d’idees, actituds i coneixements. Finalment es proposa fer una reflexió sobre les arts com a eixos de canvi i de transformació social.

dijous, 9 d’abril del 2015

Un arbre, dos arbres, tres arbres


Sóc un gran fan del Photoshop, el programa líder en edició d’imatges, la seva funcionalitat per capes atorga molta llibertat a l’hora de retocar o crear il•lustracions i dins del camp de l'educació pot ser molt útil per elaborar contes, per exemple. En aquesta ocasió us penjo un conte que ve a ser una intervenció en el dol i la mort pensada per educació infantil, i que vaig realitzar amb unes companyes del cicle formatiu.

Cada imatge ha estat dissenyada mitjançant aquest programa i després, gràcies al YouTube, el popular editar de vídeos, les he ajuntat en format vídeo utilitzant una animació senzilla però efectiva. La cançó que acompanya a les imatges es tracta de la banda sonora de Six feet under (2001-2005), una sèrie de televisió americana que també girava al voltant de la mort, i que desprèn una sensibilitat que enllaça perfectament amb les il•lustracions.

dimarts, 7 d’abril del 2015

Les aventures d'una poma artística


Seguim amb ISSUU, el servei en línea que permet l’allotjament i visualització de documents digitalitzats com llibres, revistes i diaris, de forma realista i personalitzable en format pdf. En aquesta ocasió us presento Les aventures d’una poma artística, un conte elaborat en col•laboració amb dues companyes de classe que parteix de la premissa d’aproximar als infants una sèrie d’obres pictòriques rellevants i característiques dels diferents moviments històrics.

Per aconseguir que els infants s’interessin per les imatges s’ha buscat un fil conductor senzill i conegut per ells, aquest centre d’interès és una poma verda que apareix de manera constant al conte i que es mostra permeable als diferents estils de cada època. Com que cada imatge té elements diferenciadors, l’educador pot anar interactuant amb els nens per ajudar a verbalitzar els diferents estils de pintura que hi han i quines són cadascuna de les seves particularitats.

Bàsicament es tracta d’un recurs senzill però efectiu a l’hora de presentar la història de la pintura a l’aula, i es pot utilitzar tant a infantil com a primària. 

dissabte, 4 d’abril del 2015

Les tres ratetes

 

El que fa Flickr per a les fotografies o el YouTube pels vídeos, ISSUU ho fa per a les publicacions. Aquest és un servei en línia que permet la visualització de publicacions digitalitzades, com llibres, contes, revistes, diaris i altres mitjans impresos. El material penjat al web està presentat per semblar-se el més possible a una publicació impresa, amb un format que permet la visualització de dues pàgines alhora (com un llibre o una revista oberts). En cas de ser necessari, també pots guardar-te una còpia de la publicació o compartir-la amb d’altres plataformes.

A tall d’exemple, he inclòs en aquesta entrada un conte que amb una companya de la UdG vam realitzar el semestre passat, es titula Les tres ratetes. Aquest el vam portar a terme en PowerPoint i després el vam passar a PDF, que és el format que requereix ISSUU.

Les tres ratetes és un conte pensat per a treballar les habilitats socials. Dins la narració, les ratetes simbolitzen els tres tipus de conductes que componen les habilitats socials. Modesta personifica la conducta passiva, amb el seu caràcter tímid i inhibit, Aïrada la conducta agressiva, amb la seva falta de respecte i el continu atropellament dels altres, i Formosa la conducta assertiva, amb la manera tan positiva que té de relacionar-se amb tothom.

L’enigma de l’elefant també exemplifica el fet de que no tothom té les mateixes necessitats a l’hora d’interaccionar socialment, i que aquestes necessitats s’han de respectar. Formosa, la nostra rateta assertiva, utilitza l’empatia i les seves habilitats socials amb l’elefant, de tal manera que per ell no resulti una font d’estrès el relacionar-se amb ella. A més aquí també queda patent el paper distorsionador de les falses creences en la comunicació, ja que es desemmascara un prejudici sobre els elefants.

El conte també ofereix una segona lectura; les ratetes conviuen amb el pare a la Lluna fins que a una determinada edat han de baixar a la Terra per relacionar-se amb la resta d’animalons. Això es pot entendre com una metàfora de quan l’infant deixa casa seva per entrar en una llar d’infants o escola infantil, moment a partir del qual ha de començar a relacionar-se amb els seus iguals.


divendres, 3 d’abril del 2015

Art PuzzleArt Puzzle és una aplicació per a dispositius mòbils basada en el joc que posa a disposició de l’usuari diversos trencaclosques que utilitzen com a base les obres pictòriques de diferents artistes famosos (Vincent Van Gogh, Leonardo da Vinci, Claude Monet, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Francisco de Goya...).

El punt positiu és que, de manera lúdica, l’usuari pot familiaritzar-se amb una part important del nostre legat cultural. Per contra, s’ha de senyalar que el nivell de la qualitat de les imatges no és gaire alt, i això resulta difícilment excusable quan es tracta precisament de potenciar l’interès sobre un dels principals arts visuals.

dijous, 2 d’abril del 2015

Origami Instructions Free


La papiroflèxia pot definir-se com una art educativa en què es desenvolupa la creativitat, prenent-la com a passatemps o aplicant-la fins i tot en les matemàtiques, i és un bon recurs per treballar a l’aula. En aquest sentit Origami Instructions Free és una encertada recopilació de tutorials per a portar a terme diferents figures de paper, l’aplicació porta un bon ventall d'instruccions relacionades amb la papiroflèxia, que estan organitzades per categories i que van des dels models més simples fins als més avançats. Cada model es divideix en uns quants passos fàcils de seguir, on comences plegant un simple tros de paper i acabes completant figures d'animals, ocells o insectes, per exemple. No és un truc de màgia, és la fantasia i la creativitat de l’origami, l’art japonès del plegament del paper.

dimecres, 25 de març del 2015

Play The End


Per a la propera sessió de classe, individualment o per parelles hem d’explorar alguna de les aplicacions que es troben al web edu365. D’aquestes n’hi ha una que m’ha cridat molt l’atenció.

Channel 4 Learning és una companyia anglesa que crea tot tipus de recursos educatius, jocs i activitats destinades a les escoles de primària i secundària de tot el Regne Unit. The End és un joc online elaborat per aquesta empresa i que està pensat per ajudar als joves en el seu viatge a l'edat adulta, fomentant el debat en qüestions morals, filosòfiques i pràctiques. Un debat que funciona com un acostament a la mort, la fe i la ciència.


El repte era desenvolupar una forma positiva i atractiva d'aconseguir que els adolescents es plantegin aquestes grans preguntes, fomentant el debat i la formació dels seus propis punts de vista. En aquest sentit el joc porta al jugador a un viatge metafísic, on les seves interaccions en aquest món virtual poden revelar les seves actituds cap a la vida i la mort. Aquests punts de vista es presenten al costat dels seus amics i alguns dels pensadors més importants del nostre temps, com ara Gandhi, Descartes i Einstein.

En definitiva, The End és un joc d'auto-descobriment per als adolescents que integra estratègia, trencaclosques i preguntes filosòfiques en un món que explora la mort, la filosofia i la ciència.

dimarts, 24 de març del 2015

GIMPGIMP és un editor gràfic de programari lliure que permet retocar fotografies i compondre imatges vectorials o de mapa de bits. Compta amb multitud d'opcions que el situen gairebé a l'alçada del Photoshop, ja que bàsicament tot el que es pot fer amb Photoshop es pot fer amb GIMP, amb la virtut afegida de ser gratuït. Suporta diversos formats (BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, PS, TIF, TGA, XPM) i està dirigit a usuaris bàsics i mitjans, o fins i tot més professionals. És, sens dubte, un programa de retoc molt potent si tenim en compte que no costa ni un cèntim, i a més és compatible amb Windows, Mac i Linux.

dilluns, 16 de març del 2015

letterPLAYGROUNDletterPLAYGROUND és una web per jugar amb les lletres. Les lletres són molt senzilles però poden ser representades d’un milió de maneres diferents. De quantes maneres diferents es poden representar la lletra "M" o el número "6"? Jo no t’ho sabria dir. Aquesta és una pàgina participativa, un cop t’has registrat pots carregar les teves pròpies lletres, fer comentaris, crear una llista de favorits, etc. Uneix-te gratis i comença a pujar les teves pròpies lletres dibuixades a mà.

També funciona com un enginyós generador de lletres espectaculars, amb el que ràpidament podreu crear divertits rètols. Tant senzill com escriure la paraula o frase desitjada i clicar el botó “Generate Ransom Note”, si no hem quedat satisfets, només haurem de clicar e sobre de “Change letter”, per obtenir un altre sorprenent resultat.

Art AuthorityAquesta aplicació d’iPad ens transporta a un museu virtual que mostra obres de més de 1.000 dels millors artistes del món occidental, des de l’època antiga fins a l’actualitat. Hi trobareu 65.000 pintures i escultures, organitzades per “sales” temàtiques. Podem cercar per artista o per moviment, comparar obres… o simplement, visitar aquest enorme museu al nostre ritme.

De les peces creatives més primerenques a les obres més modernes i contemporànies, Art Authority proporciona una mostra impressionant i seleccionada amb cura. En definitiva, tota una visió ben organitzada de l'art occidental.

Les úniques pegues de l’aplicació són que tan sols funciona amb tecnologia Apple i que té un cost de 4,49 €.

divendres, 27 de febrer del 2015

Mapes conceptuals


Avui a classe ens hem familiaritzat amb tres editors de mapes conceptuals; Cmap, bubbl.us i Webspiration. El primer es tracta d’un programari que cal instal•lar a l’ordinador, amb la resta es pot treballar en línia. La idea era escollir un d'ells per crear i publicar el mapa conceptual que vam fer en la primera sessió, intentant utilitzar la major part de funcionalitats possibles.

La meva impressió ha estat que aquests editors tan sols són útils per a gent que necessita elaborar-ne amb freqüència, ja que són molt específics i només amb un coneixement superficial del seu funcionament poden dur problemes, sobretot en moments clau, com ara a l’hora de gravar o exportar el mapa. La imatge que acompanya al text està elaborada amb bubble.us.

dimarts, 24 de febrer del 2015

Kahoot!


Aquesta setmana a l’aula hem utilitzat Kahoot!, una plataforma d'aprenentatge basada en el joc que permet que els educadors i els estudiants comparteixin coneixements d’una manera ràpida i divertida. La dinàmica és senzilla; a través dels dispositius mòbils els estudiants responen en temps real qüestionaris que el docent ha preparat anteriorment. Es tracta d’una competició i la pròpia plataforma elabora un top amb els usuaris que van responent més encertadament.

La professora la va utilitzar per analitzar els coneixements previs dels alumnes al voltant d’un tema concret: els blocs. La mateixa activitat es podria haver portat a terme seguint d’altres metodologies, com, per exemple, mitjançant un qüestionari escrit. Però el que va aconseguir Kahoot! va ser fer-ho de la manera més ràpida i lúdica possible, i, el que és més important, assegurant la participació de tothom.

En definitiva es tracta d’una plataforma dinàmica, senzilla i de la que se’n pot treure molt profit a l’aula. Recomanable.

dissabte, 21 de febrer del 2015

Art en marxa


Deia Pablo Picasso que res es pot fer en soledat, però no sé que pensaria avui en dia sobre l’enorme ventall de possibilitats i dubtes que ens han aportat les xarxes socials. Sigui com sigui, actualment els recursos i experiències que es posen a disposició d’artistes, docents i persones de tot tipus, són tan nombrosos com valuosos, i el bon ús que se’n faci d’ells tan sols és responsabilitat nostra.

Art en xarxa neix amb l’objectiu de recopilar parts d’aquests recursos que hi han a la xarxa i ordenar-los de manera pràctica, el tema principal del bloc és la didàctica de l’art a les escoles de Primària, però també s’inclouran d’altres aplicacions i dispositius relacionats amb les TIC i la seva aplicació a l’aula.